Finančná gramotnosť

Otestuj svoje zručnosti v našom kvíze.

Spustiť

1:00:00

JA Slovensko

1. Čo je to finančná gramotnosť?

2. Peniaze majú pre človeka viac významov. Plnia tri základné funkcie:

3. Z uvedených zoznamov statkov (vecí) vyberte ten, ktorý obsahuje iba základné potreby

4. Inflácia znehodnocuje peniaze.

5. Čo znamená skratka RPMN?

6 Čo znamená hypotekárny bankový úver?

7. Ak si vyberám termínovaný vklad:

8. Ak čerpáme úver 1000 € s polročnou úrokovou sadzbou 10 %, úroky za prvý rok sú približne:

9. Pani Jana je majiteľkou debetnej aj kreditnej karty. Rozhoduje sa, ktorú kartu má použiť na výber hotovosti v bankomate. Ktorý výrok správne charakterizuje tieto karty?

10. Životné poistenie má za cieľ:

11. Medzi zákonné poistenie patrí:

12. Korupcia znamená:

0